Koagulanty do
Lakierów rozpuszczalnikowych
BERYSOL I VWR
BERYSOL II
BERYSOL IIB
BERYSOL IIIB
BERYSOL IIID
ANTYLAK
Klejów wodnych
BEJDOX 2AB
BEJDOX 1C
Lakierów wodorozcieńczalnych
BEJDOX 1
BEJDOX 2
BEJDOX 3
BEJDOX 4
 
Napisz do nas !  wmodrzejewski@krynica.biz
BEJDOX 1
 
Instrukcja stosowania preparatu BEJDOX 1
 
Preparat do koagulacji i separacji farb wodorozcieńczalnych
 
Koagulant Bejdox jest preparatem uniwersalnym służącym do koagulacji i separacji odpadowych farb wodorozcieńczalnych różnego typu , zdyspergowanych w obiegach wodnych natryskowych kabin malarskich.
 
Preparat jest kompozycją dwuskładnikową.
  • Składnik A jest mieszaniną , glinokrzemianów , krzemianów , soli glinowych oraz fazy organicznej będącej wodorozcieńczalnym woskiem. Składnik A powoduje koagulację i separację odpadowego materiału malarskiego oraz zapewnia utrzymanie czystości powierzchni kabiny lakierniczej omywanej przez wodę obiegową / farba odpadowa nie klei się do powierzchni/
  • Składnik B składa się z części organicznej wysokocząsteczkowych polimerów akryloamidu.Składnik B ułatwia sedymentację skoagulowanego odpadu malarskiego , oraz znakomicie klaruje wodę
Obydwa składniki preparatu koagulującego są całkowicie nieszkodliwe dla personelu obsługującego , nie wymagają stosowania specjalnych środków ochrony osobistej a w przypadku zalania oczu stężonym preparatem wymagane jest obfite przepłukanie czystą wodą.
W trakcie procesu koagulacji i separacji odpadowego materiału lakierniczego składniki A i B. Usuwane są prawie w całości z układu łącznie z odpadem stałym a woda obiegowa może być zawracana do ponownego użycia.
 
Sposób stosowania preparatu koagulującego Bejdox.
W zależności od typu stosowanego materiału malarskiego zachodzi konieczność regulacji pH wody obiegowej przy pomocy wodorotlenku wapniowego Ca(OH)2 / wapno hydratyzowane sypkie / , tak by woda obiegowa wykazywała odczyn pH w zakresie 6,5 - 7,5. Zużycie składnika A oraz składnika B wynosi w zależności od typu materiału malarskiego oraz w zależności od pojemności obiegu wodnego , od 1 do 10 % obj. wytryskanego materiału malarskiego.

Na przykład:
Po przepracowanej zmianie należy oczyścić 100 dm3 ścieków pochodzących z mycia urządzeń aplikujących farby lub lakiery wodorozcieńczalne. Preparat należy dozować w kolejności:
  • składnik A - 1dm3 intensywnie mieszając ok. 2 min
  • wapno hydratyzowane - 0,2 dm3 intensywnie mieszając ok. 2minut
  • składnik B - 1 dm3 umiarkowanie zamieszać ok. 10 sekund
Przy rzadszym niż codziennym czyszczeniu wody obiegowej należy dozować 2-3 litry składnika A , oraz 2-3 litry skladnika B na 100 litrów ścieku.
 
Aktualna cena : 3,50zł/l składnika A i 3,50 zł/l składnika B
 
powrót...