Koagulanty do
Lakierów rozpuszczalnikowych
BERYSOL I VWR
BERYSOL II
BERYSOL IIB
BERYSOL IIIB
BERYSOL IIID
ANTYLAK
Klejów wodnych
BEJDOX 2AB
BEJDOX 1C
Lakierów wodorozcieńczalnych
BEJDOX 1
BEJDOX 2
BEJDOX 3
BEJDOX 4
 
Napisz do nas !  wmodrzejewski@krynica.biz
BEJDOX 1C
 
Instrukcja stosowania preparatu BEJDOX 1C
 
Do koagulacji odpadowego , kleju polioctanowego zdyspergowanego w obiegu wodnym proponujemy zastosować preparat , produkowany przez firmę KRYNICA, o nazwie BEJDOX 1C.
 
Preparat BEJDOX 1C jest preparatem jednoskładnikowym.
  • Zużycie preparatu BEJDOX 1C wynosi 2-3 litry / 100 litrów odpadu
  • Osad jest łatwy do filtrowania
  • Osad stały zajmuje kilka procent objętości odpadu ciekłego
  • ChZT ścieku zostaje obniżone o ok.90%
 
Proces koagulacji przebiega następująco:
  • do 100 litrów ciekłego odpadu (kwaśnego) dodać 0,2 kg (ok.0,3 litra) wapna hydratyzowanego w celu uzyskania pH roztworu powyżej 8
  • Po intensywnym mieszaniu przez okres 5 minut sprawdzić papierkiem odczyn roztworu. Jeżeli pH wynosi poniżej 8 musimy korygować porcjami wapna wynoszącymi 1/10 porcji pierwszej do momentu uzyskania odpowiedniego odczynu
  • Jeżeli odczyn ścieku jest odpowiedni, nie przerywając mieszania, dozujemy 1 litr preparatu BEJDOX 1C
  • Po ok.1minucie , nie przerywając mieszania , dozujemy 1 litr preparatu (drugi litr)
  • Po ok 1minucie , nie przerywając mieszania, dozujemy 1 litr preparatu i mieszamy ok. 0,5 minuty
Po każdorazowym dozowaniu preparatu Bejdox 1C woda jest coraz bardziej klarowna, a osad coraz cięższy i łatwiejszy do filtracji.
 
Aktualna cena: 3,50 zł /1litr netto preparatu.
 
powrót...