Koagulanty do
Lakierów rozpuszczalnikowych
BERYSOL I VWR
BERYSOL II
BERYSOL IIB
BERYSOL IIIB
BERYSOL IIID
ANTYLAK
Klejów wodnych
BEJDOX 2AB
BEJDOX 1C
Lakierów wodorozcieńczalnych
BEJDOX 1
BEJDOX 2
BEJDOX 3
BEJDOX 4
 
Napisz do nas !  wmodrzejewski@krynica.biz
BEJDOX 2
 
Instrukcja stosowania preparatu BEJDOX 2
 
Preparat do koagulacji i separacji farb wodorozcieńczalnych
 
Koagulant Bejdox 2 jest preparatem służącym do koagulacji i separacji odpadowych farb wodorozcieńczalnych typu alkidowego , zdyspergowanych w obiegach wodnych natryskowych kabin malarskich lub w ściekach powstałych w wyniku mycia urządzeń aplikujących materiał malarski.
 
Preparat jest kompozycją dwuskładnikową.
  • Składnik A jest mieszaniną kwaśnych soli wapniowych i żelazowych . Składnik A powoduje koagulację i separację odpadowego materiału malarskiego. pH składnika A wynosi 0k.7,5
  • Składnik B składa się z części organicznej wysokocząsteczkowych polimerów. Składnik B ułatwia sedymentację skoagulowanego odpadu malarskiego, oraz znakomicie klaruje wodę. pH składnika B wynosi 7,0-8,0
Obydwa składniki preparatu koagulującego są całkowicie nieszkodliwe dla personelu obsługującego , nie wymagają stosowania specjalnych środków ochrony osobistej a w przypadku zalania oczu stężonym preparatem wymagane jest obfite przepłukanie czystą wodą.
W trakcie procesu koagulacji i separacji odpadowego materiału lakierniczego składniki A i B usuwane są prawie w całości z układu łącznie z odpadem stałym a woda obiegowa może być zawracana do ponownego użycia . W przypadku okresowego czyszczenia układu obiegowego kabiny , woda obiegowa po odseparowaniu odpadu stałego może być odprowadzana do ogólnych oczyszczalni ścieków , gdyż zawiera jedynie śladowe ilości substancji organicznych całkowicie biodegradowalnych i nieznaczne zasolenie nie wpływające negatywnie na pracę oczyszczalni biologicznej .
 
Sposób stosowania preparatu koagulującego Bejdox 2.
Sposób stosowania preparatu jest bardzo prosty. Wymagane jest jedynie zadozowanie obydwu składników do reaktora w którym zachodzi proces koagulacji i poddania w dowolnym urządzeniu filtrującym procesu separacji skoagulowanego odpadu . Zużycie maksymalne składnika A oraz składnika B wynosi po 6 dm3 na 100 dm3 bez względu na stężenie ścieku

Na przykład: po przepracowanej zmianie należy oczyścić 100 dm3 ścieków pochodzących z mycia urządzeń aplikujących farby lub lakiery wodorozcieńczalne. Preparat należy dozować w kolejności:
  • składnik A - 3 dm3 intensywnie mieszając ok. 3 min
  • składnik B - 3 dm3 umiarkowanie zamieszać do momentu wytrącenia się kłaczków
  • składnik B - 1 dm3 umiarkowanie zamieszać ok. 10 sekund
Bezpośrednio po wymieszaniu składnika B cała objętość może zostać poddana procesowi separacji przy pomocy filytracji lub przy mniejszych stężeniach ścieku procesowi sedymentacji.
Przy rzadszym niż codziennym czyszczeniu wody obiegowej należy dozować 2-3 litry składnika A , oraz 2-3 litry skladnika B na 100 litrów ścieku.
 
Aktualna cena preparatu wynosi 3,80 zł netto za 1 dm3 składnika A i 3,80 zł netto za 1 dm3 składnika B
 
powrót...