Koagulanty do
Lakierów rozpuszczalnikowych
BERYSOL I VWR
BERYSOL II
BERYSOL IIB
BERYSOL IIIB
BERYSOL IIID
ANTYLAK
Klejów wodnych
BEJDOX 2AB
BEJDOX 1C
Lakierów wodorozcieńczalnych
BEJDOX 1
BEJDOX 2
BEJDOX 3
BEJDOX 4
 
Napisz do nas !  wmodrzejewski@krynica.biz
BEJDOX 3
 
Instrukcja stosowania preparatu BEJDOX 3
 
Preparat do koagulacji i separacji farb wodorozcieńczalnych
 
Koagulant Bejdox 3 jest polimerowym preparatem służącym do koagulacji i separacji odpadowych farb wodorozcieńczalnych różnego typu , zdyspergowanych w obiegach wodnych natryskowych kabin malarskich.
Dodawany w sposób ciągły do obiegu wodnego powoduje wytrącanie się odpadowego materiału malarskiego w postaci flotującego kożucha na powierzchni basenu dekantacyjnego . Preparat koagulujący jest całkowicie nieszkodliwe dla personelu obsługującego , nie wymaga stosowania specjalnych środków ochrony osobistej a w przypadku zalania oczu stężonym preparatem wymagane jest jedynie obfite przepłukanie czystą wodą.
W trakcie procesu koagulacji i separacji odpadowego materiału lakierniczego składniki preparatu Bejdox 3 są prawie w całości usuwane z układu łącznie z odpadem stałym a woda obiegowa może być zawracana do ponownego użycia . W przypadku okresowego czyszczenia układu obiegowego kabiny , woda obiegowa po odseparowaniu odpadu stałego może być odprowadzana do ogólnych oczyszczalni ścieków , gdyż zawiera jedynie śladowe ilości substancji organicznych całkowicie biodegradowalnych i nieznaczne zasolenie nie wpływające negatywnie na pracę oczyszczalni biologicznej.
 
Sposób stosowania preparatu koagulującego Bejdox 3.
10-15 minut przed rozpoczęciem malowania w natryskowej kabinie malarskiej należy zadozować do obiegu wodnego 0,1 litra preparatu Bejdox 3 na 1 metr sześcienny obiegu wodnego kabiny lakierniczej . Jednocześnie z rozpoczęciem malowania natryskowego należy rozpocząć dozowanie preparatu w ilościach 20-30% wytryskiwanego materiału malarskiego.

Na przykład:
obieg wody obiegowej wynosi 25 m3. Program produkcji przewiduje zużycie 100 litrów lakieru wodorozcieńczalnego w przeciągu 8 godzin pracy . Zaobserwowano również , że straty wynoszą 20% materiału malarskiego , który trafia do obiegu wodnego.
Należy:
  • zadozować jednorazowo 2,5 litra preparatu przed rozpoczęciem pracy w kabinie natryskowej
  • podczas rozpoczęcia pracy w kabinie natrysowej uruchomić pompę dozującą preparat . Pompa dozuje preparat z wydajnością : 100x0,2/8 = 2,5 litra preparatu na godzinę w możliwie częstych cyklach
  • składnik B - 1 dm3 umiarkowanie zamieszać ok. 10 sekund
Bezpośrednio po wymieszaniu składnika B cała objętość może zostać poddana procesowi separacji przy pomocy filytracji lub przy mniejszych stężeniach ścieku procesowi sedymentacji.
 
UWAGI!
  • W celu uniknięcia przykrego zapachu wody obiegowej należy utrzymywać pH wody w przedziale 7-8 , oraz w czasie przestojów produkcyjnych należy załączać pompy obiegu wodnego przynajmniej na 1 godzinę dziennie
  • Trwałość preparatu wynosi 60 dni od daty sprzedaży
  • Produkt należy użytkować w temperaturze powyżej 10 oC
  • Przechowywać i transportować preparat należy w temperaturze powyżej 0oC
 
Aktualna cena preparatu wynosi 3,50 zł netto za 1 dm3
 
powrót...