Koagulanty do
Lakierów rozpuszczalnikowych
BERYSOL I VWR
BERYSOL II
BERYSOL IIB
BERYSOL IIIB
BERYSOL IIID
ANTYLAK
Klejów wodnych
BEJDOX 2AB
BEJDOX 1C
Lakierów wodorozcieńczalnych
BEJDOX 1
BEJDOX 2
BEJDOX 3
BEJDOX 4
 
Napisz do nas !  wmodrzejewski@krynica.biz
BEJDOX 4
 
Instrukcja stosowania preparatu BEJDOX 4
 
1. Wprowadzenie
Preparat BEJDOX 4 jest preparatem jednoskładnikowym, polimerowo-mineralnym preparatem, który ma zastosowanie zarówno do koagulacji okresowej (np. koagulacji popłuczyn z mycia urządzeń do aplikacji materiału malarskiego wodorozcieńczalnego), jak również ma zastosowanie do koagulacji ciągłej, gdzie skoagulowany flotujacy odpad farby na bieżąco usuwany jest z obiegu wodnego kabiny lakierniczej. Preparat koagulujący jest całkowicie nieszkodliwy dla personelu obsługującego , nie wymaga stosowania specjalnych środków ochrony osobistej.

Preparat BEJDOX 4 można stosować przemiennie z preparatem BERYSOL III B w jednej kabinie lakierniczej jeżeli w jednej kabinie lakierniczej stosuje się przemiennie materiały lakiernicze wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe.
 
2. Sposób stosowania
 • Zużycie preparatu  BEJDOX 4 wynosi (średnio) 0,5 - 1,0 litra na 100 litrów odpadu ciekłego obrabianego okresowo.

     lub w procesie koagulacji ciągłej 1-3% overspray.

 • Ścieki po obróbce są  klarowne .
 • Osad jest łatwy do filtrowania .
 • Ze względu na dużą lepkość preparatu proponuje się dozować preparat przy pomocy tłokowych  pomp dozujących lub dozowników grawitacyjnych.
 • Eluat przed wprowadzeniem do kanalizacji lub do obiegu wodnego kabiny lakierniczej powinien mieć skorygowane pH (6,5-8,0)
 

Proces koagulacji przebiega następująco : 

 • Do 100 litrów mieszanego mechanicznie ciekłego odpadu  dodaje się porcjami po 0,2 litra  preparatu BEJDOX 4  do momentu wytrącania się kłaczków skoagulowanej farby i uzyskania zupełnej klarowności wody.
 • W procesie ciągłej koagulacji należy ustawić(doświadczalnie) wydajność pompy dozującej koagulant.
 
UWAGI!
 • Składowanie i stosowanie preparatu w temperaturze  +5 do + 300C
 • Okres trwałości preparatu 180 dni od dnia zakupu.
 • Aktualna cena wynosi 6,80 zł netto za 1dm3 preparatu .
 • Odbiór preparatu w Warszawie przy ulicy Duchnickiej 3 . Budynek Nr 6..
 
Aktualna cena preparatu wynosi 6,80 zł netto za 1 dm3
 
powrót...