KOAGULANTY DO KLEJÓW WODOROZCIEŃCZALNYCH

BEJDOX 2AB

waterfall, sweden, water

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU BEJDOX 2AB

1. Wprowadzenie

Koagulant Bejdox 2AB jest preparatem służącym do koagulacji i separacji odpadowych klejów wodorozcieńczalnych poliuretanowych, zdyspergowanych w obiegach wodnych natryskowych kabin malarskich lub w ściekach powstałych w wyniku mycia urządzeń aplikujących.

2. Preparat jest kompozycją jednoskładnikową

BEJDOX 2AB jest konglomeratem koagulantów mineralnych i polimerowych.

Wszystkie składniki preparatu koagulującego są całkowicie nieszkodliwe dla personelu obsługującego, nie wymagają stosowania specjalnych środków ochrony osobistej, a w przypadku zalania oczu stężonym preparatem wymagane jest obfite przepłukanie czystą wodą.

3. Sposób stosowania preparatu koagulującego BEJDOX 2AB 

Sposób stosowania preparatu jest bardzo prosty. Wymagane jest jedynie zadozowanie preparatu BEJDOX 2AB do reaktora w którym zachodzi proces koagulacji i poddania w dowolnym urządzeniu filtrującym procesu separacji skoagulowanego odpadu.

Na przykład:

Po przepracowanej zmianie należy oczyścić 100 dm3 ścieków pochodzących z mycia urządzeń aplikujących kleje wodorozcieńczalne.

•             Zadozować preparat w ilości – 5 dm3 intensywnie mieszając ok. 0,5-1,0 min. całą objętość

•             Pozostawić wymieszany odpad

•             Po 1 godzinie odpad jest konsystencji serka homogenizowanego, który można odseparować od ścieku na tkaninie filtracyjnej , ale ściek pozostaje lekko mętny

•             Po 24 godzinach odpad jest twardy, możliwy do usunięcia łopatą a ściek całkowicie klarowny

 

BEJDOX 1C

valley, river, mountain

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU BEJDOX 1C

1. Wprowadzenie

Koagulant Bejdox 2AB jest preparatem służącym do koagulacji odpadowego, kleju polioctanowego zdyspergowanego w biegu wodnym.

2. Preparat jest kompozycją jednoskładnikową

•             Zużycie preparatu BEJDOX 1C wynosi 2-3 litry / 100 litrów odpadu

•             Osad jest łatwy do filtrowania

•             Osad stały zajmuje kilka procent objętości odpadu ciekłego

•             ChZT ścieku zostaje obniżone o ok. 90%


3. Sposób stosowania preparatu koagulującego BEJDOX 1C 

•             Do 100 litrów ciekłego odpadu (kwaśnego) dodać 0,2 kg (ok.0,3 litra) wapna hydratyzowanego w celu uzyskania pH roztworu powyżej 8

•             Po intensywnym mieszaniu przez okres 5 minut sprawdzić papierkiem odczyn roztworu. Jeżeli pH wynosi poniżej 8 musimy korygować porcjami wapna wynoszącymi 1/10 porcji pierwszej do momentu uzyskania odpowiedniego odczynu

•             Jeżeli odczyn ścieku jest odpowiedni, nie przerywając mieszania, dozujemy 1 litr preparatu BEJDOX 1C

•             Po ok. 1minucie, nie przerywając mieszania, dozujemy 1 litr preparatu (drugi litr)

•             Po ok. 1minucie, nie przerywając mieszania, dozujemy 1 litr preparatu i mieszamy ok. 0,5 minuty

Po każdorazowym dozowaniu preparatu Bejdox 1C woda jest coraz bardziej klarowna, a osad coraz cięższy i łatwiejszy do filtracji.