KOAGULANTY DO LAKIERÓW ROZPUSZCZALNIKOWYCH

BERYSOL I VWR

triberg, waterfall, black forest

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU BERYSOL I VWR

1. Wprowadzenie
Preparat BERYSOL I VWR jest preparatem przeznaczonym do utrzymania czystości obiegów wodnych natryskowych kabin malarskich. Lakier który w czasie natrysku nie trafia na przedmiot malowany nie klei się do powierzchni omywanych wodą z preparatem dzięki temu zachowana jest czystość kabiny i instalacji. Stosowanie preparatu zapewnia znaczną poprawę warunków pracy lakierników i pracowników służb remontowo-konserwacyjnych. Preparat jest całkowicie nietoksyczny dla człowieka zarówno w stanie stężonym jak i rozcieńczonym. Woda obiegowa praktycznie jest w obiegu zamkniętym a w przypadku spuszczania nie wymaga neutralizacji chemicznej ponieważ ma odczyn obojętny i nie stwarza groźby zasolenia wód ściekowych.

2. Dozowanie preparatu

Pół godziny przed rozpoczęciem malowania należy dodać preparat do obiegu wodnego kabiny natryskowej w ilości 3 dm3 na każdy 1 m3 wody obiegowej. Bezpośrednio przed rozpoczęciem malowania natryskowego uzupełnić należy układ wody obiegowej kabiny natryskowej do stężenia 5dm3 preparatu na 1m3 wody obiegowej.

3. Uzupełnianie preparatu

Wodę obiegową uzupełnia się preparatem BERYSOL I VWR w ilości od 1 do 3% wytryskanego materiału malarskiego.

UWAGI

•           Należy zwrócić uwagę na ubytek wody obiegowej przez układ instalacji nawiewno-wyciągowej (wentylacyjnej). Uzupełniana woda musi mieć stężenie 5dm3 preparatu na 1m3 uzupełnionej wody.

•             Woda obiegowa odpowiednio zadawana preparatem utrzymuje na swojej powierzchni (w basenie dekantacji) pianę o wysokości 5 do 10cm.

•             Kożuch odpadu lakierniczego pływający na powierzchni wody w basenie dekantacji musi być usuwany systematycznie co 24 godziny.

BERYSOL II

waterfalls, river, nature

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU BERYSOL II

1. Wprowadzenie

Preparat BERYSOL II jest preparatem służącym utrzymaniu czystości w „mokrych” kabinach lakierniczych.

Preparat BERYSOL II zapewnia czystość zarówno kabiny malarskiej jak również obiegu wodnego danej kabiny w następujących przypadkach:

•             Kabina malarska jest silnie obciążona

•             Materiał malarski jest silnie klejący

•             Występuje duże zróżnicowanie materiału malarskiego np. stosowane są farby oparte na rozpuszczalnikach organicznych jak również farby wodorozcieńczalne

Preparat jest całkowicie nietoksyczny dla człowieka i środowiska naturalnego człowieka.

2. Dozowanie preparatu

Godzinę przed rozpoczęciem malowania należy dodać preparat do obiegu wodnego kabiny natryskowej w ilości 2-3 dm3 na każdy 1 m3 wody obiegowej.

3. Uzupełnianie preparatu

Wodę obiegową uzupełnia się preparatem BERYSOL II w ilości ok 7% wytryskanego materiału malarskiego.

UWAGI

•             Wskazane jest systematyczne dozowanie preparatu. Tam, gdzie nie występuje automatyczne wybieranie skoagulowanego odpadu wskazane jest wybieranie odpadu przynajmniej 1 raz na zmianę.

 

BERYSOL II B

waterfall, redwoods, redwood trees

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU BERYSOL II B

1. Wprowadzenie

Preparat BERYSOL II B jest preparatem służącym utrzymaniu czystości w”mokrych” kabinach lakierniczych, w których stosowany jest natrysk farb i lakierów rozpuszczalnikowych typu chlorokauczukowego i alkidowego.

Preparat BERYSOL II B zapewnia czystość zarówno kabiny malarskiej jak również obiegu wodnego danej kabiny w przypadku bardzo dużego obciążenia produkcją.

Preparat jest całkowicie nietoksyczny dla człowieka.

2. Dozowanie preparatu

Godzinę przed rozpoczęciem malowania należy dodać preparat do czystego obiegu wodnego kabiny natryskowej w ilości 4,0 dm3 na każdy 1 m3 wody obiegowej. Powstanie dosyć duża piana, która zmniejszy się zdecydowaniu po rozpoczęciu natrysku farby.

3. Uzupełnianie preparatu

Wodę obiegową uzupełnia się preparatem BERYSOL II B w ilości 10% wytryskanego materiału malarskiego.

W przypadku pracy na dwie zmiany stosowanie preparatu BERYSOL II B wyglądałoby następująco:

•             Do czystego obiegu wodnego zadozować preparat Berysol IIB.

•             Do czystego obiegu wodnego zadozować preparat Berysol IIB.

•             Rozpoczęcie pracy kabiny.

•             Po przepracowanej 1/2 zmiany( w przerwie na jedzenie) zadozować preparat w ilości 10% wytryskanej farby.

•             Drugiego dnia pracy zadozować preparat w ilości 10% przewidywanej ilości wytryskanej farby na 1/2 zmiany.

•             W przerwie obiadowej zadozować preparat w ilości 10% przewidywanej ilości wytryskanej farby na 1/2 zmiany.

UWAGI

•             Kożuch odpadu lakierniczego pływający na powierzchni wody w basenie dekantacji musi  być usuwany systematycznie.

•             W przypadku prawidłowej pracy koagulanta w ciągu 1 tygodnia pracy można zmniejszać  dawki koagulanta. Średnie dawkowanie preparatu wynosi 7% wytryskanego materiału malarskiego.

•             Jeżeli farba klei się należy zwiększyć ilość dozowanego preparatu.

•             Oznaką, że stężenie preparatu w obiegu wodnym kabiny malarskiej jest wystarczające  można poznać po tym, że obieg wodny jest lekko mętny, a na powierzchni lustra wody unosi się warstwa piany.

•             Przed zastosowaniem preparat należy dobrze wymieszać.

 

BERYSOL III

river, forest, rocks

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU BERYSOL III

1. Wprowadzenie

Preparat BERYSOL  III  jest preparatem służącym utrzymaniu czystości w”mokrych” kabinach lakierniczych w których stosowany jest natrysk farb i lakierów zarówno rozpuszczalnikowych jak i wodorozcieńczalnych.

Preparat BERYSOL  III  w połączeniu z preparatem BEJDOX 4M zapewnia czystość zarówno kabiny malarskiej jak również obiegu wodnego danej kabiny w przypadku bardzo dużego obciążenia produkcją.

Preparat BERYSOL III  stosuje się w zestawieniu z preparatem  BEJDOX 4M  jeżeli w jednej kabinie lakierniczej stosuje się przemiennie materiały lakiernicze wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe lub prowadzony jest proces automatycznego usuwania z kabiny skoagulowanego odpadu farby lub lakieru wodorozcieńczalnego.

Preparat BERYSOL III   należy dozować w sposób automatyczny.

Preparat jest całkowicie nietoksyczny dla człowieka i środowiska naturalnego człowieka. 

 

BERYSOL III D

lake, forest, trees

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU BERYSOL III D

1. Wprowadzenie

Preparat BERYSOL III D jest preparatem służącym utrzymaniu czystości w “mokrych” kabinach lakierniczych w których stosowany jest natrysk farb i lakierów rozpuszczalnikowych.

Preparat BERYSOL III D zapewnia czystość zarówno kabiny malarskiej jak również obiegu wodnego danej kabiny w przypadku bardzo dużego obciążenia produkcją.

Preparat BERYSOL III D należy dozować w sposób automatyczny.

Preparat jest całkowicie nietoksyczny dla człowieka i środowiska naturalnego człowieka.

 

2. Dozowanie preparatu

Przed rozpoczęciem malowania należy dodać preparat do czystego obiegu wodnego kabiny natryskowej w ilości 2,0 dm3 na każdy 1 m3 wody obiegowej.

3. Uzupełnianie preparatu

Wodę obiegową uzupełnia się preparatem BERYSOL III D w ilości 10% wytryskanego materiału malarskiego. Np. jeżeli zamierzamy wytryskać w czasie zmiany 100 litrów farby to wówczas pompę dozującą koagulant ustawiamy na wydajność taką aby zadozowała w ciągu zmiany 10 litrów koagulanta.  

UWAGI

•            Kożuch odpadu lakierniczego pływający na powierzchni wody w basenie dekantacji musi być usuwany systematycznie.

•            W przypadku prawidłowej pracy koagulanta w ciągu 1 tygodnia pracy można zmniejszać dawki koagulanta.

•            Jeżeli farba klei się należy zwiększyć ilość dozowanego preparatu.