PREPARAT ANTYADHEZYJNY

ANTYLAK

drip, water, rain

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU ANTYLAK

1. Wprowadzenie

Preparat antyadhezyjny ANTYLAK jest wodnym preparatem służącym zachowaniu czystości natryskowych kabin malarskich w miejscach, które nie są chronione / omywane / przez obieg wodny kabiny.

Preparat służy jako środek ochronny przed pomalowaniem powierzchni wszelkiego rodzaju farbami i lakierami, zarówno rozpuszczalnikowymi jak i wodorozcieńczalnymi.

Ze względu na to, że preparat ANTYLAK jest kompatybilny ze wszystkimi typami koagulantów stosowanymi w obiegach wodnych natryskowych kabin malarskich, może być usuwany przy pomocy wodnych urządzeń ciśnieniowych lub przy pomocy gorącej wody i szczotki i odprowadzany do instalacji obiegów wodnych kabin lakierniczych.

Preparat jest całkowicie nietoksyczny dla człowieka. Jest biodegradowalny.

2. Dozowanie preparatu

Preparat antyadhezyjny ANYTLAK występuje w postaci żelu o bardzo dużej lepkości. Należy nakładać go na powierzchnie przeznaczone do chronienia przed pomalowaniem , przy pomocy pędzla płaskiego. Powierzchnia, na którą nakładany jest preparat powinna być sucha. Preparat spełnia swoją rolę zaraz po nałożeniu go na powierzchnię zabezpieczaną. Zmywany ze ścian kabiny lakierniczej ANTYLAK wraz z osadzonym na nim materiale malarskim, trafia do obiegu wodnego kabiny, skąd odpad lakierniczy usuwany jest w sposób identyczny jak materiał malarski przedostający się bezpośrednio do obiegu wodnego kabiny.

UWAGI

•             Preparat ANTYLAK należy nakładać grubą warstwę, uzyskując wydajność ok. 8m2 z 1dm3. Stosować w temp. powyżej 15°C, przechowywać w temp. powyżej 5°C, chronić przed wysychaniem w opakowaniu. 

•             Opakowania o poj. 15 dm3.